นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

มีนโยบายที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง กรุณาศึกษาและอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” อย่างละเอียด ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกไปยังเว็บไซต์หรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ หากมีความจำเป็นเพื่อให้การชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 
2. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทั้งหมดจะส่งผ่านระบบ 128-bit SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูล และถูกจัดเก็บไว้โดยมีมาตราการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
 
3. บริษัทขอนำเสนอโปรโมชั่นที่ท่านอาจจะสนใจผ่านทางอีเมลล์ โดยทางเราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่ 3 เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเหตุผลอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย
 
4. บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ และเว็บไซต์พันธมิตรอื่น ๆ
 
5. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา ถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บข้อมูลผู้ใช้ของท่านไว้ และข้อมูลของท่านจะได้รับการนำไปใช้ดังต่อไปนี้
 
5.1 เพื่อบริหารจัดการบัญชีและดำเนินการฝาก-ถอนบนเว็บไซต์ของเรา
 
5.2 เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและระบุตัวตน เช่น ใช้ยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่อยู่ในพื้นที่ต้องห้ามดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์
 
5.3 เพื่อบริหารจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 
5.4 เหตุผลด้านความปลอดภัย เช่น มาตราการจัดการความเสี่ยง, มาตราการป้องการทุจริต และ ป้องกันการฟอกเงิน
 
5.5 เพื่อปรุงปรุงการบริการให้เป็นเลิศแก่ลูกค้า
 
6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลผู้ชนะ และ รางวัลที่ได้รับ ประกอบไปด้วย ชื่อบัญชีหรือตัวย่อของชื่อบัญชี, จำนวนเงินรางวัล และข้อมูลอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเรา หากมีความจำเป็น
 

คุ๊กกี้

เรามีการใช้ระบบ คุ๊กกี้ ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ทั้งนี้ทางเราจะนำข้อมูลที่ คุ๊กกี้บันทึกไว้ไปใช้การวิเคราะห์ เพือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของทางเราต่อไป
 

ข้อมูลการเข้าใช้งาน

เมื่อมีเหตุขัดข้องระหว่างการใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านทางโทรศัพท์ เราจะมีการเก็บข้อมูล Log data ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล IP, ชื่ออุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ, รูปแบบการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น, วันและเวลาการใช้บริการ และสถิติอื่นๆ
 
* มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป *